Vad är passivhus?

Passivhus är välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset.
Vi människor och våra hushållsapparater alstrar mycket energi.

Passivhuset är ett hus, där värmeförlusterna är så små, att friskluften kan användas som värmesystem.
I tilluftskanalen finns ett litet värmeelement, så stort som en hårtork. Passivhuset är sunt, eftersom det är
byggt med en hög kvalitet. Passivhuset har frisk luft genom att ventilationen säkrar samma luftflöden som
alla andra byggnader som uppfyller byggreglernas krav. Passivhuset har bra komfort eftersom väggarna
inomhus har samma temperatur som luften. Man slipper drag från tilluftsdon bakom radiatorer. Alltför stora
fönster kan ge kallras och bör undvikas.

Passivhuset är prisvärt. De små extrakostnaderna för bättre isolering och värmeväxlad ventilation kan ge
lägre totalkostnader redan efter några år, men varierar mellan de olika projekten.

Passivhuset kommer i fortsätttningen att vara det boendealternativ vi har för att minimera de negativa
globala klimatförändringarna. EU diskuterar att 2016 genomföra en byggnorm för nybyggnation som
föreskriver passivhusstandard. Tyskland avser att genomföra den år 2012. Storbritannien år 2013.
Österrike har redan genomfört den i vissa delar av landet där låginkomsttagare får ekonomiskt stöd för att bygga passivhus.

Läs mer på www.passivhuscentrum.se/passivhusteknik/sa-har-fungerar-det