Villa MOJA

byggnadstyp
koncept hus

ort
Södra/Mellersta Sverige

bruttoarea
160m²

värmebehov
≤15 kWh/m²å

Ett koncepthus som skapades under kursen Internationellt certifierad Passivhusexpert. Huset har ett modernt klimatskal som betydligt minskar värmeförluster. Optimerad placering och storlek av fönster gör att huset tjänar på energi under de soliga vinterdagar i stället för att förlora värme. Huset har mekanisk ventilation som försörjer interör med frisk, fri från pollen och damm luft. Med effektiv värmeåtervinings ventilastionssystem uppfyller huset krav för passivhus med värmebehöv under 15 kWh/m2 och år.

< Tillbaka till projektöversikt

Costa Rica House
plan
fasad 1
fasad 2
fasad 3