Villa Sanner

byggnadstyp
privat villa

ort
Kungälv, Sanner

bruttoarea
215m² + garage

värmebehov
≤33 kWh/m²å 

Villan skapades med ambition att komma så nära passivhuskraven som möjligt.
Beställaren ville ha ett modernt hus, där man tydligt avskiljer den privata
delen från den "representativa". En optimerad placering mot väderstreck och en skyddad uteplats var dem andra kraven. Ett U-format hus var den bästa lösningen i det här fallet. Huset är byggt i lättbetong, den välisolerade putsad fasad och FTX-ventilationssystemet minskar årsvärmebehovet d.v.s driftkostnad för
uppvärmning.

< Tillbaka till projektöversikt

Costa Rica House
plan